wz

Oslavy 600 let obce ORLIČKY zahájila starostka obce před místní základní školou.

Oslav se zúčastnili i místní chalupáři.

Paní ředitelka uvedla návštěvníky oslav a bývalé žáky na prohlídku vnitřních prostor školy.

Před obecním úřadem se odhalovala plastika "STROM ŽIVOTA" zdejšího uměleckého kováře Marcela Bednáře.

Okolo 16té hodiny předvedli své taneční, divadelní a pěvecké umění zdejší děti.

Pejska divadlo moc nezajímalo, ale vypadá nádherně, že? :-)

Zahrát přijeli i děti ze základní školy v Moravské Třebové. Orličky jim jsou známé, jezdí sem totiž v zimě na lyžařský výcvik.

Od 18ti hod. začala veselice, k tanci i poslechu zahrálo LETRANDO.

Zpět